نمایش 1–12 از 37 نتیجه

تابه تین مدل T020 تفلون سایز 20

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

تابه تین مدل T022تفلون سایز 22

577,990 تومان
جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

تابه تین مدل T024تفلون سایز 24

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

تابه تین مدل T026تفلون سایز 26

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

تابه تین مدل T028 تفلون سایز 28

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

تابه تین مدل T032 تفلون سایز 32

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

تابه تین مدل T036 تفلون سایز 36

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : فلز آلومینیومی جنس دسته : باکالیت با نوار فلزی پوشش داخلی :

تابه تین مدل T040تفلون سایز 40

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : فلز آلومینیومی جنس دسته : باکالیت با نوار فلزی پوشش داخلی :

تابه تین مدل TP14تفلون- سایز 14تک دسته

271,745 تومان
جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس دسته : باکالیت با زه فلزی پوشش داخلی : 3لایه تفلون (ایلاگ سوئیس) دارای

تابه تین مدل TP20Gتفلون- سایز 20 تک دسته

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

تابه تین مدل TP24Gتفلون- سایز 24 تک دسته

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

تابه تین مدل TP28Gتفلون- سایز 28تک دسته

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت