نمایش 1–12 از 74 نتیجه

قابلمه تک دسته کاندید مدل اوشنOcean916 سایز 16

جنس بدنه : آلومینیوم جنس پوشش : گرانیت جنس دسته : فلز یه تیکه با بدنه دارای دستگیره سیلیکون نسوز

قابلمه تین مدل T14 تفلون – سایز14

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

قابلمه تین مدل T16 تفلون – سایز16

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

قابلمه تین مدل T18 تفلون – سایز18

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

قابلمه تین مدل T20تفلون – سایز20

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

قابلمه تین مدل T22 تفلون – سایز22

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

قابلمه تین مدل T24تفلون – سایز24

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

قابلمه تین مدل T26 تفلون – سایز26

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

قابلمه تین مدل T28تفلون – سایز28

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

قابلمه تین مدل T32 تفلون – سایز32

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

قابلمه تین مدل T36تفلون -سایز36

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت

قابلمه تین مدل T40تفلون -سایز40

جنس بدنه : آلومینیوم کششی جنس درب : شیشه با نوار استیل و سوپاپ خروج بخار جنس دسته : باکالیت